สไลด์ SmartArt กระบวนการลูกศรแบบวงกลม (สีเขียวอมน้ำเงินบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

เทมเพลต SmartArt นี้แสดงภาพกระบวนการที่ใช้ลูกศรแบบวงกลมชี้จากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งและเน้นคำอธิบายที่เป็นข้อความคุณ (รูปแบบจอกว้าง 16X9)

PowerPoint

สไลด์ SmartArt กระบวนการลูกศรแบบวงกลม (สีเขียวอมน้ำเงินบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว