สไลด์ SmartArt กระบวนการสุ่มเพื่อผลลัพธ์ (สีเขียวบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

ใช้เทมเพลต SmartArt นี้เพื่อแสดงการพัฒนาของกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความคิดไปจนถึงผลลัพธ์ของงานที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบจอกว้าง 16X9)

PowerPoint

สไลด์ SmartArt กระบวนการสุ่มเพื่อผลลัพธ์ (สีเขียวบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว