สไลด์ SmartArt รายการบล็อกแบบเลื่อนลง (หลากสีบนพื้นสีเทา) แบบจอกว้าง

เทมเพลต SmartArt นี้แสดงแถบสีสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการที่คุณต้องการจะอธิบาย งานภายในแต่ละขั้นตอนจะแสดงในแถบสีในแนวตั้ง (รูปแบบจอกว้าง 16X9)

PowerPoint

สไลด์ SmartArt รายการบล็อกแบบเลื่อนลง (หลากสีบนพื้นสีเทา) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว