สไลด์ SmartArt รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง (หลากสีบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

ปรับแต่ง SmartArt นี้โดยการแทรกรูปภาพและชื่อเรื่องของแต่ละกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการแสดง (รูปแบบเทมเพลตแบบจอกว้าง 16x9)

PowerPoint

สไลด์ SmartArt รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง (หลากสีบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว