หน่วยวัด/เครื่องชั่งน้ำหนัก

แม่แบบนี้ประกอบด้วยแมโครที่ถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยไมโครซอฟท์ หากต้องการให้แม่แบบทำงานได้อย่างเต็มที่ ให้คลิก เปิดการใช้งานแมโคร เมื่อมีข้อความแจ้งในขณะที่ดาวน์โหลด

Excel

หน่วยวัด/เครื่องชั่งน้ำหนัก

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว