หัวจดหมายสเตชันเนอรีฤดูหนาว

พิมพ์การติดต่อทางธุรกิจหรือวันหยุดของคุณด้วยเทมเพลตสเตชันเนอรีที่สามารถเข้าถึงได้นี้ที่มีต้นสนและเกล็ดหิมะ การออกแบบสีน้ำเงินและสีขาวจางๆ จะทำซ้ำบนแต่ละหน้าเมื่อคุณพิมพ์ สามารถปรับเทมเพลตให้พอดีกับมาตรฐานของกระดาษขนาดต่างๆ (ตัวอักษร กฎหมาย ผู้บริหาร บัตร และอื่นๆ) ได้อย่างง่าย

Word

หัวจดหมายสเตชันเนอรีฤดูหนาว

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว