อาหาร - จัดเตรียมเพื่อนำเสนอ (จอกว้าง)

มีผู้ชมที่ต้องการเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ใช้เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ในการแชร์สูตรอาหารจานโปรด สาธิตวิธีการเตรียมอาหาร นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร แสดงการจัดโต๊ะอาหารที่ดูสวยงาม และอื่นๆ เทมเพลตแบบจอกว้าง (16X9) นี้มีเค้าโครงสไลด์สำหรับแสดงส่วนผสม ขั้นตอน และเคล็ดลับ หรือแสดงรูปภาพที่หลากหลาย ใช้ตารางหรือแผนภูมิตัวอย่างสำหรับวัด การแปลง ข้อมูลสารอาหาร และอื่นๆ ถ้าคุณไม่ชอบทำอาหาร ให้เปลี่ยนรูปภาพและใช้เทมเพลตนี้สำหรับหัวข้ออื่นๆ

PowerPoint

อาหาร - จัดเตรียมเพื่อนำเสนอ (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว