เกียรติบัตรรางวัล (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา)

เด็กนักเรียนจะเจิดจรัสเป็นอย่างมากเวลาที่พวกเขาได้รับรางวัลจากคุณครูพร้อมกับเกียรติบัตรนี้ที่มีรูปของเด็กนักเรียนชายยืนถือถ้วยรางวัลอย่างเริงร่าและเด็กนักเรียนหญิงที่รับรางวัลเหรียญทองอย่างเต็มภาคภูมิ เสมือนเป็นการรับรู้ถึงความสำเร็จของพวกเขา เกียรติบัตรนี้ออกแบบให้เหมาะสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ

PowerPoint

เกียรติบัตรรางวัล (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว