เทมเพลตสำหรับจดหมายส่วนตัว (ออกแบบเป็นสีเทาและเขียวงดงาม)

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้จดหมายของคุณดูเป็นกันเอง ประกอบด้วยรูปแบบสำเร็จรูปสำหรับวัน คำขึ้นต้น เนื่อความในจดหมาย และคำลงท้าย

Word

เทมเพลตสำหรับจดหมายส่วนตัว (ออกแบบเป็นสีเทาและเขียวงดงาม)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว