แผนการเรียนการสอน

ครูสามารถสร้างแผนการเรียนการสอนด้วยเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้แบบหน้าเดียวนี้ โดยมีพื้นที่พอสำหรับใส่รายการวัตถุประสงค์ ข้อมูล การตรวจสอบ กิจกรรม เนื้อหาที่จำเป็น และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของบทเรียน

Word

แผนการเรียนการสอน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว