แผนการเรียนของครู

ครูสามารถเตรียมบทเรียนสำหรับชั้นเรียนของครูด้วยเทมเพลตแผนการเรียนที่เรียบง่ายในรูปแบบรายการ เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับชื่อบทเรียน หัวข้อ ผู้เขียน ระดับเกรด ช่วงเวลา ภาพรวม วัตถุประสงค์ เนื้อหาที่จำเป็น กิจกรรมและกระบวนงาน บทสรุป และเครดิตเพิ่มเติม นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

แผนการเรียนของครู

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว