แผนบทเรียนรายสัปดาห์การศึกษา

ครูสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อร่างแผนบทเรียนรายสัปดาห์ของตัวเองได้ สามารถนำไปใช้ได้กับคณะต่างๆ ในทุกระดับการศึกษา

Excel

แผนบทเรียนรายสัปดาห์การศึกษา

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว