แผนภูมิผลลัพธ์การผลิต

บันทึกข้อมูลประจำวันและดูการแสดงข้อมูลแทนด้วยภาพในแผนภูมิแบบแท่ง เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ช่วยให้คุณเห็นว่าการผลิตแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา

Excel

แผนภูมิผลลัพธ์การผลิต

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว