แผนภูมิองค์กรรูปภาพแบบวงกลม (จอกว้าง)

รู้จักหน้าตาของบุคคลในบริษัทด้วยแผนผังองค์กรที่แสดงรูปภาพพนักงานแต่ละคนภายในลำดับชั้นต่างๆ ซึ่งจะมีชื่อและตำแหน่งงานกำกับอยู่ถัดจากรูปภาพของพนักงานแต่ละคน เพิ่มชื่อพนักงานและตำแหน่งถัดจากรูปแต่ละรูป ภาพนิ่งนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับรูปแบบจอกว้าง (16X9) และสามารถจะใช้เป็นภาพนิ่งโดดๆ หรือคัดลอกไปไว้ในงานนำเสนอที่ใหญ่กว่าก็ได้

PowerPoint

แผนภูมิองค์กรรูปภาพแบบวงกลม (จอกว้าง)

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว