แผ่นเวลารายสัปดาห์ (8 1/2 x 11 แนวตั้ง)

พนักงานสามารถกรอกใบลงเวลาที่เข้าถึงได้นี้ในแต่ละสัปดาห์เพื่อบันทึกชั่วโมงทำงานปกติ เวลาที่ทำงาน งานล่วงเวลา และชั่วโมงที่ลาป่วยและลาพักร้อนที่ใช้ ผลรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

Excel

แผ่นเวลารายสัปดาห์ (8 1/2 x 11 แนวตั้ง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว