โปสเตอร์ (ดีไซน์ด้วยสีน้ำเงินและสีเขียว)

เทมเพลตแบบ 3 คอลัมน์นี้วางเค้าโครงให้คุณเป็นส่วนๆ โดยที่คุณสามารถตั้งชื่อเรื่องและใส่เนื้อหาของคุณเองได้ โปสเตอร์มีขนาดใหญ่พอสำหรับกระดานแสดงแบบพับสามทบที่คุณอาจใช้สำหรับการประชุมทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือธุรกิจก็ได้

PowerPoint

โปสเตอร์ (ดีไซน์ด้วยสีน้ำเงินและสีเขียว)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว