ใบประกาศเกียรติคุณด้านการศึกษา (ขอบสีฟ้าแบบทางการ)

คุณครูสามารถมอบรางวัลเพื่อแสดงการยกย่องนักเรียนดีเด่นได้ในรูปของใบประกาศนียบัตรที่สามารถปรับแต่งได้เอง การออกแบบด้วยขอบสีฟ้าแบบทางการเหมาะที่จะนำไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย

PowerPoint

ใบประกาศเกียรติคุณด้านการศึกษา (ขอบสีฟ้าแบบทางการ)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว