ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือน (แบบโซ่สีเทา)

แสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าคุณชื่นชมในการทำงานของเขา โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณที่สวยงามและมีเส้นขอบรูปสายโซ่สีเทาที่หรูหราและมีฟอนต์ที่ทันสมัยนี้ ใส่ชื่อพนักงานและปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามที่คุณต้องการ ออกแบบมาเพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด 8 1/2 x 11

PowerPoint

ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำเดือน (แบบโซ่สีเทา)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว