ใบแจ้งหนี้บริการ

ส่งใบแจ้งหนี้ของบริการนี้ให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดวงจรการเรียกเก็บเงินหรือวงจรโครงการ รูปแบบที่เรียบง่ายนี้แสดงรายการของรายการบริการ จำนวน และมีผลรวมทั้งหมดให้ สามารถปรับเทมเพลตให้พอดีกับมาตรฐานของกระดาษขนาดต่างๆ (จดหมาย กฎหมาย ผู้บริหาร บัตร และอื่นๆ) ได้อย่างง่ายดาย นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

ใบแจ้งหนี้บริการ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว