ใบแจ้งหนี้

ควรใช้เทมเพลตที่เรียบง่ายแต่ดูดีนี้เป็นใบเรียกเก็บเงินสุดท้ายหลังจากที่จัดส่งสินค้าแล้ว โดยจะมีข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย และข้อมูลการสั่งซื้ออย่างละเอียด รวมถึงส่วนที่ระบุเงื่อนไขข้อตกลงด้วย

Excel

ใบแจ้งหนี้

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว