ใบแทรกแผ่นปะหน้าขนาด 1 นิ้ว (ใช้ได้กับ Avery 11277, 11278 และ 11279)

นี่คือเทมเพลตของ Microsoft Office

Word

ใบแทรกแผ่นปะหน้าขนาด 1 นิ้ว (ใช้ได้กับ Avery 11277, 11278 และ 11279)

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว