Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง Access 2003 ใน Access 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน Access 2010

Excel

Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว