SmartArt ขั้นตอนการทำงานพร้อมรายการรูปภาพแบบรัศมี (จอกว้าง)

แสดงกระบวนการภายในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณโดยใช้ไดอะแกรมกราฟิก SmartArt นี้ที่มีคุณลักษณะชุดของรูปที่เชื่อมโยงกันสำหรับแต่ละขั้นหรือขั้นตอนของกระบวนการ กำหนดรูปภาพและคำอธิบายเองได้อย่างง่ายดาย แล้วใช้ภาพนิ่งนี้แบบสแตนด์อโลนหรือคัดลอกลงในงานนำเสนออื่น

PowerPoint

SmartArt ขั้นตอนการทำงานพร้อมรายการรูปภาพแบบรัศมี (จอกว้าง)

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว