SmartArt สำหรับกระบวนการแบบเป็นระยะ (สีฟ้าและน้ำเงิน) ในรูปแบบจอกว้าง

สร้างจุดเด่นอยู่ให้กระบวนการที่มีสามระยะและงานต่าง ๆ ในนั้นโดยใช้กราฟิกของ SmartArt (แบบจอกว้างรูปแบบ 16X9)

PowerPoint

SmartArt สำหรับกระบวนการแบบเป็นระยะ (สีฟ้าและน้ำเงิน) ในรูปแบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว