SmartArt สำหรับเส้นเวลาพื้นฐาน (สีขาวบนสีเทาเข้ม) แบบจอกว้าง

ติดตามวันที่สำคัญและงานที่เกี่ยวข้องไปตามเส้นเวลาในแบบแนวนอน ลูกศรบอกทิศทางพร้อมวงกลมที่มีการให้สีเพื่อระบุความคืบหน้าของกิจกรรม (แบบจอกว้างรูปแบบ 16X9)

PowerPoint

SmartArt สำหรับเส้นเวลาพื้นฐาน (สีขาวบนสีเทาเข้ม) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว