Head back to school with Office templates. Download the templates now

Sade özgeçmiş

Bu temiz ve sade özgeçmiş şablonuyla en iyi adımınızı atın. En üstte kalın yazılmış ad ve adres, altında hedef, eğitim, deneyim, ödül ve sertifikaların yer aldığı basit özgeçmiş biçiminde hazırlanmıştır. Word’de basit özgeçmiş biçimiyle bu şablon, seçilen metnin üzerine yazıp bunu kendi metninizle değiştirerek kolayca özelleştirilebilir. Harika bir izlenim vermek için bu basit özgeçmiş şablonunu eşleşen kapak mektubuyla birlikte kullanın. Bu, erişilebilir bir şablondur.

Word

Sade özgeçmiş

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from