Перейти до основного
Office

Баланс

Звітуйте про активи й пасиви за допомогою цього шаблону балансу – він містить відомості про поточні активи, основні активи, капітал, а також поточні та довгострокові зобов’язання.

Excel

Баланс

Інші схожі шаблони

Тисячі шаблонів для швидкого початку роботи над проектом