Đường thời gian dự án

Theo dõi hạn chót và tình trạng dự án bằng mẫu đường thời gian này. Chỉ cần nhập ngày bắt đầu của dự án, nhập tên thành viên nhóm và thêm nhiệm vụ vào lịch dự án. Cập nhật tình trạng trong suốt dự án

Excel

Đường thời gian dự án

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình