Bản trình bày giảng dạy bảng đen (màn hình rộng)

Thiết kế mẫu giảng dạy này có nền bảng đen với phấn màu xanh lam hấp dẫn đối với học sinh, giáo viên và những người khác hoạt động trong ngành liên quan đến giáo dục. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu, danh sách đồ họa SmartArt và một bản chiếu trống, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày giảng dạy bảng đen (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình