Bản trình bày sinh thái (thiết kế thiên nhiên, màn hình rộng)

Hãy bảo vệ môi trường mỗi lần dùng bản trình bày với mẫu giáo dục chủ đề sinh thái này ở định dạng màn hình rộng (16 : 9). Hình ảnh bầu trời, nước và cây cỏ thiên nhiên gợi cho khán giả nhớ về những khu vực cần bảo vệ. Các giáo viên có thể cân nhắc dùng mẫu này cho một số dạng khóa học về khoa học.

PowerPoint

Bản trình bày sinh thái (thiết kế thiên nhiên, màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình