Lịch biểu đại học hàng tuần

Theo dõi lịch biểu hàng tuần của bạn với mẫu tô màu này. Chỉ cần nhập mục vào đúng khoảng trống ngày/giờ, đặt mức độ ưu tiên và bạn đã sẵn sàng. Tạo tab mới cho từng tuần và đặt trạng thái theo thực tế. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch biểu đại học hàng tuần

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình