Tờ bướm mùa thu

Sử dụng mẫu tờ bướm nhiều màu sắc, theo mùa này để thông báo sự kiện vào mùa thu của bạn, từ ngày hội thu hoạch, buổi tiệc của trường cho đến Lễ Tạ ơn. Chỉ cần điền vào các chi tiết để tạo ra một tờ bướm mang dấu ấn cá nhân tuyệt đẹp. Đây là mẫu có thể truy nhập. Tìm các mẫu phù hợp bằng cách bấm vào liên kết Xem Thêm trên đây.

Word

Tờ bướm mùa thu

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình