Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Trong nền của bản trình bày về giáo dục này, các cô bé và cậu bé hoạt hình đang chạy qua bãi cỏ hay chơi bập bênh cùng với chú chó cưng. Mây trắng như những con sóng trên bầu trời và mặt trời vui vẻ nhô lên trên trang chiếu tiêu đề. Mẫu này phù hợp với các giáo viên tiểu học, mẫu giáo hoặc các chương trình liên quan đến trẻ em. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình