Áp phích lời nhắc tắt điện thoại di động (màu lam)

Sử dụng mẫu trợ năng áp phích tắt điện thoại di động này để nhắc nhở khách mời về hành vi phù hợp. In hai áp phích trên mỗi trang.

Word

Áp phích lời nhắc tắt điện thoại di động (màu lam)

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình