Áp phích cộng đồng

Bạn tổ chức các sự kiện cho nhóm cộng đồng của bạn và cần tạo áp phích? Dù là cho trường học, khu phố, nhà thờ hay cộng đồng khác của bạn, hãy bắt đầu với các mẫu này và dễ dàng tuỳ chỉnh áp phích với những biểu tượng và đồ hoạ. Cùng làm việc với những người khác trong nhóm của bạn để nhanh chóng tạo ra áp phích một cách dễ dàng!

Mẫu premium - PowerPoint

Nâng cấp lên Premium
Áp phích cộng đồng

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình