Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Áp phích cộng đồng

Bạn tổ chức các sự kiện cho nhóm cộng đồng của bạn và cần tạo áp phích? Dù là cho trường học, khu phố, nhà thờ hay cộng đồng khác của bạn, hãy bắt đầu với các mẫu này và dễ dàng tuỳ chỉnh áp phích với những biểu tượng và đồ hoạ. Cùng làm việc với những người khác trong nhóm của bạn để nhanh chóng tạo ra áp phích một cách dễ dàng!

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Áp phích cộng đồng

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn