Đào tạo

Tận dụng sức mạnh của Microsoft Office với các mẫu đào tạo cho Word, Excel và PowerPoint

Tìm hiểu và tận dụng tất cả tính năng của Microsoft Office với các mẫu đào tạo Excel, Word và PowerPoint. Các mẫu đào tạo Excel giúp người dùng làm quen với phiên bản mới nhất và các tính năng của Excel. Tìm hiểu cách dễ dàng chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính thông qua trình duyệt web, nhận mười mẹo nhanh dùng cho biểu đồ và tiết kiệm thời gian với 50 phím tắt Excel. Các mẫu đào tạo trình bày PowerPoint hướng dẫn bạn cách dễ dàng tạo cốt truyện, đường thời gian, sơ đồ hoặc bản trình bày chuyên nghiệp theo nhiều định dạng. Các mẫu đào tạo Word bao gồm nhiều chủ đề với nhiều mức độ phức tạp khác nhau. Mẫu đào tạo mục lục hướng dẫn người dùng cách dễ dàng tạo một bảng có định dạng hoàn hảo. Tìm hiểu cách cộng tác dễ dàng với các thành viên trong nhóm trên Word hoặc thậm chí cách làm việc với các mô hình 3D. Cải thiện kiến thức, kỹ năng, năng suất và nhận được các mẹo và thủ thuật có giá trị với các mẫu đào tạo miễn phí từ Microsoft Word, Excel và PowerPoint.