Đề cương khóa học của Giáo viên

Mẫu đề cương khóa học này được thiết kế để giúp giáo viên cung cấp cho sinh viên tất cả các thông tin họ cần khi bắt đầu khóa học. Cá nhân hóa đề cương bằng cách thay đổi màu sắc với các chủ đề Word dựng sẵn.

Word

Đề cương khóa học của Giáo viên

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình