Đường thời gian sự kiện (màn hình rộng)

Đường thời gian sự kiện ngang này ở định dạng màn hình rộng sử dụng kiểu hình tròn lớn hơn dành cho các ngày tháng cột mốc chính và các hình tròn nhỏ hơn dành cho các sự kiện dọc theo đường thời gian. Thêm bản chiếu này vào một bản trình bày hiện có hoặc sử dụng nó một cách độc lập. Hoặc bạn có thể tùy chỉnh hình thức của nó bằng các chủ đề PowerPoint.

PowerPoint

Đường thời gian sự kiện (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình