Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Đường thời gian đồ họa thông tin về mốc

Theo dõi tối đa năm mốc trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc dự án của bạn với mẫu đường thời gian này. Đường thời gian Excel này có thể lập biểu đồ tiến trình trong mọi khoảng thời gian và có thể được tùy chỉnh để hiển thị dữ liệu theo bất kỳ cách nào. Sử dụng đồ họa thông tin dòng thời gian trong bản trình bày của bạn, các cuộc họp báo cáo tình trạng hàng tuần hoặc đăng trên phần mềm nhóm để duy trì cập nhật cho nhóm của bạn trên cùng một trang. Mẫu đồ họa thông tin này bao gồm một trang tính để nhập dữ liệu, tự động cập nhật đường thời gian. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu cao cấp - Excel

Tải xuống với Microsoft 365
Đường thời gian đồ họa thông tin về mốc

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn