Đường thời gian dự án

Theo dõi hạn chót và tình trạng dự án bằng mẫu đường thời gian này. Chỉ cần nhập ngày bắt đầu của dự án, nhập tên thành viên nhóm và thêm nhiệm vụ vào lịch dự án. Cập nhật tình trạng trong suốt dự án

Excel

Đường thời gian dự án

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình