Đường thời gian dự án

Theo dõi hạn chót và tình trạng dự án bằng mẫu đường thời gian này. Chỉ cần nhập ngày bắt đầu của dự án, nhập tên thành viên nhóm và thêm nhiệm vụ vào lịch dự án. Cập nhật tình trạng trong suốt dự án

Excel

Đường thời gian dự án

Mẫu khác tương tự

Đường thời gian kế hoạch của dự án Word
Đường thời gian sự kiện (màn hình rộng) PowerPoint
Đường thời gian dự án với cột mốc Excel
SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình