Đường thời gian dự án

Đường thời gian này cho phép người dùng theo dõi trực quan lịch biểu dự án của mình. Chỉ cần nhập các hoạt động vào trong một bảng bên dưới và xem như đường thời gian ở trên tự điền dữ liệu. Sử dụng con trượt để cuộn theo chiều ngang qua từng tháng. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Đường thời gian dự án

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình