Đại sảnh

Hình màu xanh lam góc cạnh tăng thêm cảm giác thú vị trực quan vào trang chiếu của bản trình bày. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Đại sảnh

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Mắt lưới Sẫm 1 PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình