Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Đấu thầu và báo giá

Nhận được hợp đồng lớn tiếp theo với các mẫu báo giá

Nếu bạn đang kinh doanh, bạn có thể phải chia sẻ giá mong đợi cho hàng hóa hoặc dịch vụ trong bảng báo giá, đấu thầu hoặc tuyên bố công việc. Mẫu báo giá của Microsoft cho bạn nhiều lựa chọn chuyên nghiệp để hướng dẫn bạn trong quy trình này. Các mẫu báo giá miễn phí này lập dự toán bằng văn bản và đưa ra chi tiết chi phí của bạn. Bằng cách này, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về phạm vi hoặc chi phí thực hiện công việc, bạn có thể tham khảo mẫu báo giá của mình để biết câu trả lời.

Mẫu báo giá có thể giúp bạn xây dựng đề xuất nổi bật, phù hợp với khách hàng mới hoặc tăng lượng đơn hàng hiện tại. Ngoài ra còn có một mẫu bảng giá tính tổng giá trị và tính thêm tiền thuế để giảm thời gian xử lý giấy tờ của bạn. Các doanh nghiệp nhỏ phải đấu thầu hàng ngày như nhà thầu có thể tìm thấy các mẫu báo giá tùy chỉnh riêng trong lĩnh vực của mình. Các mẫu báo giá khác, như báo cáo công việc, khá linh hoạt và phù hợp với hầu hết các ngành dịch vụ. Chọn từ nhiều mẫu bảng giá và mẫu báo giá để đảm bảo công việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ.