Đề cương khóa học của giáo viên (màu)

Mẫu đề cương khóa học trợ năng này được thiết kế nhằm giúp các giáo viên cung cấp cho học viên mọi thông tin họ cần lúc bắt đầu khóa học. Cá nhân hóa đề cương khóa học này bằng cách thay đổi màu sử dụng chủ đề Word tích hợp sẵn.

Word

Đề cương khóa học của giáo viên (màu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn