Đỉnh

Ánh sáng rọi vào theo đường chéo qua trang chiếu thu hút sự chú ý vào nội dung bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Đỉnh

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Mắt lưới Sẫm 1 PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình