Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Đọc và chọn trang chiếu phân nhánh

Một kịch bản đôi khi phức tạp hơn một chút và cần các thông tin bổ sung. Mẫu này cho bạn cơ hội cung cấp các thông tin đó và xác minh xem người học có muốn tiếp tục với trình tự hành động hiện tại không. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đọc và chọn trang chiếu phân nhánh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn