Điều hành

Nền tiêu điểm chuyển từ màu xám sang trắng tập trung sự chú ý của người xem vào thông điệp của bạn. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Điều hành

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình