Điều hành

Nền tiêu điểm chuyển từ màu xám sang trắng tập trung sự chú ý của người xem vào thông điệp của bạn. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Điều hành

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Mắt lưới Sẫm 1 PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình