Đường thời gian đồ họa thông tin

Theo dõi năm mốc trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc dự án của bạn với đường thời gian đồ họa thông tin này. Bao gồm một trang tính để nhập dữ liệu, tự động cập nhật lộ trình. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Excel

Tải Office 365
Đường thời gian đồ họa thông tin

Xem thêm các mẫu premium

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn