Đầu đề thư có dải sọc mảnh

Sử dụng mẫu thư trợ năng này để mang đến hình thức đẹp mắt cho hoạt động giao tiếp của cá nhân hoặc doanh nghiệp bạn. Tìm kiếm "Dải sọc mảnh" để tìm các mẫu đồng bộ.

Mẫu premium - Word

Nâng cấp lên Premium
Đầu đề thư có dải sọc mảnh

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình