Đầu đề thư có dải sọc mảnh

Sử dụng mẫu thư trợ năng này để mang đến hình thức đẹp mắt cho hoạt động giao tiếp của cá nhân hoặc doanh nghiệp bạn. Tìm kiếm "Dải sọc mảnh" để tìm các mẫu đồng bộ.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Đầu đề thư có dải sọc mảnh

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn