Đề cương khóa học của giáo viên (màu)

Mẫu đề cương khóa học trợ năng này được thiết kế nhằm giúp các giáo viên cung cấp cho học viên mọi thông tin họ cần lúc bắt đầu khóa học. Cá nhân hóa đề cương khóa học này bằng cách thay đổi màu sử dụng chủ đề Word tích hợp sẵn.

Word

Đề cương khóa học của giáo viên (màu)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình